Årbøker

Redaktør for årboka er Karin Høysæter Steinsland og Tor Wold.  Bidrag til årboka er alltid velkomne!

Vil du tinga gamle bøker? Kontakt redaktøren, eller styret.

Årbok 2021 er i sal, mellom anna hos både Spar og Kiwi, du kan også få henne i bokhandelen i Arna.

Innhald
Nils Lauvskard – temmeleg eineståande s. 4
av Svein O. Aadland
Tysse Skulemusikklag s. 8
av Karin Høysæter Steinsland
«Skriket» s. 23
av Tor Wold
Minesprengd båt i Hovdasundet s. 24
av Helge Hisdal
Liekarane og M/S Hjelmevåg s. 26
Oldervollkarane s. 34
av Tor Wold
Om Østvik – garden farmor og farfar rydda s. 42
av Anne Elise Moe og Tor Wold
Erling Nygård – skipper og fiskar s. 46
Jørgensen på Utskot – folket og båtane s. 52
av Tor Wold
Samningen som tok seg gard uti havgapet s. 58
Steinaldergrava ved Samnangerfjorden s. 60
Steinalderfolket i Samnanger – kor kom dei frå? s. 63
av Tor Wold
Hennys barndom på Sagen s. 67
av Katarina Thorsvik
Skatt ilikna i Samnanger 1925-26 s. 71
av Audun Aldal og Henrik Brigtsen
Samnanger i Nasjonalbiblioteket s. 83
av Øyvind Røen

Rettingar i Årbok 2021:

Svein Egil Kvale skriv: Når det gjeld artikkelen om Østvik, så har eg nokre korrigeringar:

Engel Østvik (1867-1945), bestefar til Anne Elise, var gift to gongar. Det er heilt rett at den første kona hans heitte Johanna Nordbø og kom frå Sjøbakken eller Akselsfjæra som ein også kalla plassen i Trengereidfjorden. Ho var fødd i 1875 og døydde alt i 1898. Saman fekk dei to born; Andreas (1895-1994) og Samueline (1896-1927). I 1899 vart Engel Østvik gift på ny med den eldre søster til første kona, Anna Elena Nordbø (1868-1955). Saman med den siste kona fekk han seks born; Johan (1899-1979), Anna Severina (1900-1982), Signe (1904-1928), Aksel (1907-1987), Engel (1909-1940) og Mons (1913-2000). Rett fødselsår for den eldste broren til Mons, Andreas Østvik, er 1895. Han levde heilt til 1994 og var 99 år då han døydde. 2. Jarle Aspenes skriv at «Gaupholm» dreiv aldri med fiske, berre fraktoppdrag. (På side 37 står det at dei fiska brisling i Oslofjorden, dette er feil. Dei henta brisling som andre hadde fanga.) Og så legg han til dette, som vi har linka til her. 

Årbok 2020 er i fortsatt i sal. sal. Kontakt redaktøren eller styret.

Innhald
Rosemåling i Samnanger s. 4  av Tor Wold og Nils Georg Brekke
Livet på sjøen 1900 – 1945   av Tor Wold
• Ådlandskarane s. 14
• Slutten på seglskutetida. s. 21
• Notfiske med landnot s. 28
• Nygårdskarane med Avance III s. 31
• Motorpioneren Mons Oldervoll s. 36
• Nye arbeidsplassar på land s. 39
• Is til ferskfisk s. 44
• Båtbyggjarane s. 46
Arbeidet på Bedehuset under krigen, 1940 – 45 s. 50 av Svein Hitland
Segna om Kikedals-bonden s. 62   av Ingjald Håland
Tysse skule – bygningar, elevar og lærarar s. 70  av Karin Høysæter Steinsland
Enkja Gitte s. 91 av Karin Høysæter Steinsland
Ein kvardagshistorie frå “dei harde trettiåra” på Tysse s. 93 av Liv Røsseland etter Torolf Solvang
Lysingar s. 94

Retting av nokre feil vi har fått vite om i årboka 2020:

 

S 34: Det står at vintersildfisket tok slutt i 1956. Riktig årstall er 1965.

S 16: Plasseringen av Ådlandsnaustet angitt i boka er feil. Riktig plassering vises av den røde pilen. Bildet er tatt i 1965. Da var Ådlandsnaustet revet, og bare noen fundamenter sto igjen.

Tilleggsstoff som vi ikkje fekk plass til i årboka:

 

Årbok 2019 – Boka er framleis i sal. Kontakt redaktøren eller styret.

Ein skjebnedag på Tysse – med fleire heltar s. 6 
av Liv Røsseland
17. mai-tog Reistad-Steinsland t/r s. 9
av Svein O. Aadland
Frå 7-årig til 9-årig folkeskule s. 12
av Karin H. Steinsland
Tysse musikklag – julespeling s. 28
av Liv Røsseland
«En mislykket jaktdag i Samnanger» s. 31
ved Arne Tverrli
Jakteskipparen Mons Kleppe s. 35
av Tor Wold
Fiske og sjøfart i Samnanger 200 år tilbake i tida s. 42 av Tor Wold
Galeasen Debora – reiarlaget frå Solberg, s. 53 av Tor Wold
Skårungen, s. 56  av Tor Wold
Livet som mannskap, s. 57 etter Samson Bjørke
Sjøfolka frå Indre Tysse, s. 59 av Tor Wold
Tørkinga av klippfisk s. 64 etter Knut Hamsun
«Krigaren» Peder Pederson Gåsdal, s. 66 av Signe Mjelde Nordås
Ein gutunge på Totland under krigen II, s. 70 av Henrik Brigtsen
Einar Gerhardsen på valturne i Samnanger s. 81 av Brigt Olav Gåsdal
Skottehandel, folkevekst og innvandring s. 85 av Anita Skippervik
Kva har hendt i Samnanger historielag i 2019? s. 92 av Solvor Aadland

Retting av nokre feil vi har fått vita om i årboka.

 

 

Årbok 2018 – Boka er framleis i sal. Kontakt redaktøren eller styret.

Tor Wold:                                                                    
Historia som gjorde Samnanger               
til ei sjøfartsbygd s. 8
Tor Wold: Barmajakta s. 20
Tor Wold: Jakteskippar Hans Nygaard s. 22
Karin Høysæter Steinsland: Losvesenet s. 33
Karin Høysæter Steinsland:
Sjøvegen for bondeson frå Tysse s. 37
Per Storlid: Kampane på Fossen Bratte 1940 s. 47
Nils Aadland: Fra Venezuela til England s. 65
Henrik Brigtsen: Ein gutunge på Totland
under krigen s. 73
Norvald Langeland: Mons K. Aadland s. 81
Karin Høysæter Steinsland: På veg til Grønsdal skule s. 89
Magli Gjerde: Då straumen kom til Dyrhovden s. 97
Svein O. Aadland: Den ekstreme helga s. 100
Arve Espe og Anlaug Røen Hauge: «En driftig kar» s. 104
Solvor Aadland: Kva har hendt i Samnanger historielag 2018 s. 110

 

Årbok 2017 – Boka er framleis i sal. Kontakt redaktøren eller styret.

Då sjøen var vegen side 5                                       
Av Tor Wold
Frå Steintveit til Lofoten side 8
Av Tor Wold
Bergljot side 15
Av Ivar Bård Aadland
Ein barndom på butikk side 29
Av Tore Totland
Kan du håtta? side 35
Av Ivar Bård Aadland
Tysse som det var side 37
Av Nils Kvittingen v/ Ivar Bård Aadland
Oddvar Tvedterås om å veksa opp på Tysse side 49
Av Svein O. Aadland
Nyutløtræ side 67
Av Johannes Langeland
Kallhovden på Gjerde side 75
Av Tor Wold
Ulukka på Gullfjellet i 1934 side 81
Av Frank Marton Pedersen
Meir enn berre fårikål side 89
Av Anlaug Røen Hauge
Kva har hendt i Samnanger historielag i 2017? side 99
Av Solvor Aadland

 

 

 

Årbok 2016

Banken vår ved vegs ende                                                      Av Ivar Bård Aadland side 5
Korleis var ho eigentleg, Tante-Anna?
Av Svein O. Aadland side 37
Nordbygda ungdomslag 14 år eldre enn ein har trudd?
Av Svein O. Aadland side 57
Jonsokbryllaup
Av Anlaug Røen Hauge og Leif Takvam s. 59
Hopping i ”gamle dagar”
Av Helge Hisdal side 63
Flintlåsgeværet på Tysse
Av Tor Wold/Gerhard Tveiten side 72
Historier rundt ei brurekrone
Av Tor Wold og Hanne Yndestad Aadland side 77
Kva har hendt i Samnanger historielag 2016?
Av Helge Hisdal side 9

 

 

Årbok 2015

Knud Langeland – Frå omgangsskulelærar i Samnanger til redaktør i Chicago Av Øyvind Røen

Bokmelding Av Knute Nelson  Ein utvandrar sine minne frå livet i Noreg og Amerika Av Knud Langeland, til nynorsk ved Ivar Bård Aadland

Utdrag frå brev Av Anlaug Røen Hauge
Samnanger historielag 2015 Av Helge Hisdal

 

 

 

 

 

 

 

Årbok 2014                                      

17.-mai-tale 2014 Av Ivar Bård Aadland 9
Frå «Ilagsmannen»: Amerikabrev frå 1914 19
Magnus’n – Big Ben of Frøland Av Knut Harald Frøland 25
Redningsdåden på Frølandsvatnet Av Anlaug Røen Hauge 31
Frå «Solrenning»: Hallo, hallo, Frølandsdalen her! Av P. Tysseland 35
Setrar og seterdrift Av Ivar Bård Aadland 39
Stølagonge og stølsliv Av Ivar Bård Aadland 45
Frå «Ilagsmannen»: Stølsliv på Breilien 55
Kulokk Av Anlaug Røen Hauge 57
Poststaden Solbjørg Av Arne Eriksen 59
Samnanger historielag 2014 Av Helge Hisdal

 

 

Årbok 2013

«Norskt mål vil me i Noreg hava» Av Ivar Bård Aadland side 7 Salmebokstriden – eit innlegg  Av Ivar Bård Aadland side 17
Ferdsla til Rolvsvågkrinsen og strid for veg  Av Johannes Lid side 21
Krigsåra 1939 – 45 slik folk i Rolvsvåg opplevde dei Av Johannes Lid side 37
Felemakaren Johannes Bårdson Tveit (1786-1847) Av Ivar Bård Aadland side 53
Knut og Margreta (Grønsdal) Myrland Av Øyvind Røen side 61
Trøyer i Samnanger Av Hanne Yndestad Aadland side 69
Samnanger historielag 2013 Av Helge Hisdal side 77

 

 

 

 

 

 

 

Årbok 2012

I 2012 vart det ikkje laga noka vanleg årbok, men ei ordbok om Samningadialketen. Boka er framleis i sal.

 

 

 

 

 

 

 

Årbok 2011

 • På seterveg. Aud Høysæter Nygård
 • Litt om Langeland i 1910. Johannes Langeland
 • Brneminne frå Ådland. Solveig Røen
 • Hovudplagg i Samnanger. Hanne Yndestad Aasland
 • To bililar utføre – tett i tett.
 • Eit minne fraå krigen – eksploasjonene i Baregen 20.04.1944
 • Segna om kjerringflua
 • Ei beretning om Gaupholm. Øivind Lars Søvik
 • Song til historielaget. Ivar Bård Ådland

 

 

 

 

Årbok 2010

Årbok 2010

 • Føreord
 • Minne frå kfigsåra. Av Aud Nygård
 • Klokkargården i Samnanger. Av Knut Tveit
 • Krigsårda i 1949 – 1945. Av Knut Tveit
 • Strabasisø tur over NOrdsjøen. Intervju med Leif Utskot
 • Tysse-minne frå 1950-åra. Av Marit Fjæreide (Gåsdal)
 • Livet på haga for 60-70 år sidan. Av invald Haga
 • Isfiske. Av Solveig Røen
 • Vevgogn til perlebelte. Av Hanne Y. Aadland
 • «Sterke-Nils’n» – Nils Dyrhovden (1907 – 1955) Av Bente Kleivane Getz
 • Rettingar
 • Årsmelding for Samnanger historielag

 

 

 

Årbok 2009

 1. Føreord av Solveig Tveit Nygård
 2. Kraftutbygginga i Samnanger – viktige hendingar
 3. Om kraftubygging. Av Johannes Myren og Edvin Kulild
 4. Korleis levde Samnangerfolket? Av Solveig Tveit Nygård
 5. Om kjøp og betaling. Av Svein Egil Kvale
 6. Samningen som selde «kongeriket». Av Svein Egil Kvale
 7. Folket som måtte fara. Av Svein Egil kvale
 8. Stortingspropsisisjon nr 118 (1912) Ved Henrik Brigtsen
 9. Kraft og transport. Av Knut Langeland
 10. Tunnellen Frøland – Fiske. Av henrik Brigtsen
 11. Eit samfunn i Endring. Av Henrik Brigtsen
 12. Skildringar frå anleggstida. Av Svenn Arve Kleivane
 13. Intervju med Mons O. Kleivane. Ved Henrik Brigtsen
 14. Frøylandsdalens privatskole. Av Leif Takvam
 15. Ulukker. Av Henrik Brigtsen og Svenn Arve Kleivane
 16. Samtale ned Arna kleivane. Av Solveig Tveit Nygård og Knut N. Langeland
 17. Samtale med Borghild Grønsdal Nordbø. Av Solveig Tveit Nygård og Astrid Reistad
 18. Grønsdalsanlegget. Av  Edvin Kulild
 19. Samtale med SAmuel Dyrhovden. Av Solveig Tveit Nygård
 20. Om kraftutbygging i Grønsdalen. Av Arthur Grønsdal
 21. Ljosfest i Eikedalen. Tale av Ingjald Tveit
 22. Utbygginga i Kvitingen. Av Svenn Arve Kleivane
 23. Da vatnet fann vegen til Kvitingen kraftstasjon. Av Arne Frølanf
 24. Etterord. Av Svein Egil Kvale
 25. Kart over Samnangervassdraget

00247

Årbok 2008:

Høyseter -ei levande grend gjennom fleire generasjonar

Solveig Eikestad – eit liv på Høysæter. Av Magda Haugen.

Trygve Høysæter fortel. Av Tor Wold og Svein O. Aadland

Litt av kvart frå krigens dagar på Tysse – og ein sykkeltur til Oslo i 1944. Av Edith Kvernes.

Eit tidleg barndomsminne – då eg var med på evakuering i Holmane. Av Nils Gåsdal.

Alfred Myrland – den ukjende tusenkunstnaren frå Samnanger. Av Svein Egil Kvale.

Ei langdryg byreise – og hemiefødslar på Tysse. Av Tor Wold.

Tveit Ungdomslag sine første femti år. Av Nils K. Langeland, Ingjald Tveit, Knut N. langeland og Johannes N. Langeland

Dans og skodespel på Tveit. Frå lagsbladet Ilagsmannen.

De må gå meir i jula! Frå lagsbladet Ilagsmannen.

Sætrastamna ved Fitjarvatnet 1903-2008. Av Øyvind Røen.

Litt meir om Brura-Per`n. Av Svein O. Aadland

Årsmelding for Samnanger historielag.

 

72arbok-2007

Årbok 2007:

-Skodespelaren og samningen Lars Gåsdal (1910-1988). Av Odd Gåsdal.

-Kåseri om bygende våre. Av Johannes Lid.

-Litt historie om Sandvik krins. Av Solveig Tveit Nygård.

-Kyrkja, eit kommunehus? Av Britt Haukanes.

-Brurabotn – den vekkgløymde husmannsplassen. Av Johannes

-Langeland/Svein O. Aadland.

-Badeliv på Tysse før og no. Av Nils Gåsdal.

-Mennene sine klede i Os Prestegjeld 1800-1845. Av Hanne Yndestad Aadland.

-Om ungdomslaget Urd og lagsbladet deira, Verdande. Av Magda Haugen.

-Årsmelding 2007.

 

72arbok-2006

Årbok 2006:

Taterar i Samnanger og nabobygdene. Førord av Tor Wold.

Romanifolket Av Tor Wold.

Tateren og bonden. Av Tor Wold.

Splintane i pøyla. Av Knut Røen.

Peder Aadland fortel. Av Tor Wold.

Nokre stubbar om dei reisande i Samnanger. Av Tor Wold.

Frå lagsblada Bondeguten. Av Magda Haugen.

Ilagsmannen om Tveitagrende, ungdomen og kraftutbyggingstida. Av Svein O Aadland.

Årsmelding 2006

 

 

72arbok-2005Årbok 2005:

-Dagleglivet på Tysse på 1930-talet. Av Odd Tveiterås.

-Vonheim fortel. Av Anna Holmefjord.

-Snarefangst – big business for små karar. Av Svein O. Aadland.

-Litt om Filen eller Filialen. Av Ågot Hadeland.

-Vi som vokste opp under Gråfjellet. Av Arthur Grønsdal.

-Samnanger husmorlag. Av Solveig Røen.

-Minneord 17.mai Av Ivar Bård Aadland.

-Minne frå 1930-1945. Av Kristina Røen Dale.

-Gamle oppskrifter. Av Magda Haugen.

-Ous Prestegjeld 1837-1937. Av Nils Lauvskard

 

 

72arbok-2004

Årbok 2004:

-Fedrifter gjennom Samnanger i farne tider. Av Knut Langeland.

-Jegarar i Samnangerfjella. Av Edvard Lauvskar og Svein O. Aadland.

-Eit dystert barndomsminne. Av Nils Gåsdal.

-Barnsomsminne – og litt om førebuingar til jul. Av Solveig Røen.

-På Sørafiske for 100 år sidan

-Gammal song

-Ous Prestegjeld 1837-1937

 

 

72arbok2002

Årbok 2003:

-Tysseungdomar på «landtur» etter rjomegraut.

-Smått og stort frå Langeland 1916-1918.

-A/S Samnanger Uldvarefabrik frå 1899 til 1931. Av Tor Wold.

-Litt om livet i Samnanger Uldvarefabrik Av Tor Wold.

-Minne frå ein barndom. Av Solveig Tveiterås

-«Morgenavisen» på Samnanger-tur i 1917.

-Då «Samnanger» gjekk ned.

-Samnanger historielag i 2003. (Årsmelding.)

 

 

72arbok2002

Årbok 2002:

-Samnanger Ullvarefabrikk – nesten gløymt kapittel i Tysse si historie. Av Tor Wold.

-Nils Lauvskard fortel frå gamle dagar.

-Losje Morgenrøden nr 566 av IOGT. Av Solveig Røen.

-Frå bilens barndom i Samnanger. Av Ivar Bård Ådland.

-Speidarjenter i Samnanger. Av Anna Holmefjord.

-Men tunne kjøpesokkar og brett i buksa vil dei ha! Dr. Kari Øpstad om helseforholda i Samnanger på 20-talet.

-Mi barndoms jul. Av Solveig Tveiterås.

-Min gamle skule. Av Solveig Tveiterås.

-På kraftstasjon-besøk for 90 år sidan. Bergens Tidende-artikkel frå 1912.

-Samnanger historielag i 2002.

 

 

Årbok 2001:

  1. -Leiar: Tysse i Ullvarefabrikken si tid.

-Tysse før fabrikken og vegane kom. Av Svein O. Asdland.

-Dryge dagar for små karar. (Frå ullvarefabrikken i gamle dagar.) Av Sevin O. Aadland.

-Avisnotisar fra gamle dagar.

-Deby-Tyskaren som gav Samnanger ein fotoskatt. Av Tor Wold.

-Anders Sandvik – ein allsidig mann. Av Svein O. Aadland.

-To bryllaupsvitsar.

-Kjømeister og rimsmed. (Meir om Anders Sandvik.) Av Svein O. Aadland.

-Juleminne frå 1890-åra. Av Anders Sandvik.

-Den første luftseilas over Samnanger.

-John Røen – dollarmillionær og legende. -Mot alle odds. Av Svein O. Aadland.

-Den amerikanske draumen. Av Jan Oldervoll.

-Avisnotisar frå gamle dagar.

-Samnanger si skulesoge. Av Knut Røen.

-Tidens tann. – Andreas Skjelåna sin søknad til kommunen om midlar til vedlikehald av stolpane grendahus.

 

 

Årbok 2000:

-Segna om Steinslandskongen og slaget i Herfangen. Av Nils Lauvskard.

-Klebersteindrift i Samnanger gjennom mer enn 1500 år? Av Tor Wold.

-Jomfru Maria kom fra Samnanger. Av Tor Wold.

-Gryteverkstedet i Munkahogget. Av Tor Wold.

-Talkumproduksjonen i Skorakleva. Av Tor Wold.

-Gruvo på Utskot – og foten til Johannes Yndestad. Av Tor Wold.

-Tysse – tusenårsstaden. Av Anna Holmefjord.

-Størjefiske – ikkje for skvetne karar. Av Tor Wold og Svein O. Aadland.

-Samnanger – bilbygda i Hordaland. Av Svein O. Aadland.

-Bilar og motorsyklar på 50- og 60-talet. Av Helge Hisdal.

-Julefeiring i Midthordland i gamle dagar. Av Svein O. Aadland.

-To brev frå Langeland.

 

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *