Årbøker

Redaktør for årboka er Anlaug Røen Hauge, Vågabygda 7, 5652 Årland. Teknisk tilrettelegging ved Svein Oldervoll. Bidrag til årboka er alltid velkomne!

Vil du tinga gamle bøker? Kontakt redaktøren.

 

 

Årbok 2014                                      

17.-mai-tale 2014 Av Ivar Bård Aadland 9
Frå «Ilagsmannen»: Amerikabrev frå 1914 19
Magnus’n – Big Ben of Frøland Av Knut Harald Frøland 25
Redningsdåden på Frølandsvatnet Av Anlaug Røen Hauge 31
Frå «Solrenning»: Hallo, hallo, Frølandsdalen her! Av P. Tysseland 35
Setrar og seterdrift Av Ivar Bård Aadland 39
Stølagonge og stølsliv Av Ivar Bård Aadland 45
Frå «Ilagsmannen»: Stølsliv på Breilien 55
Kulokk Av Anlaug Røen Hauge 57
Poststaden Solbjørg Av Arne Eriksen 59
Samnanger historielag 2014 Av Helge Hisdal

 

 

Årbok 2013

«Norskt mål vil me i Noreg hava» Av Ivar Bård Aadland side 7 Salmebokstriden – eit innlegg  Av Ivar Bård Aadland side 17
Ferdsla til Rolvsvågkrinsen og strid for veg  Av Johannes Lid side 21
Krigsåra 1939 – 45 slik folk i Rolvsvåg opplevde dei Av Johannes Lid side 37
Felemakaren Johannes Bårdson Tveit (1786-1847) Av Ivar Bård Aadland side 53
Knut og Margreta (Grønsdal) Myrland Av Øyvind Røen side 61
Trøyer i Samnanger Av Hanne Yndestad Aadland side 69
Samnanger historielag 2013 Av Helge Hisdal side 77

 

 

 

 

 

 

 

Årbok 2012

I 2012 vart det ikkje laga noka vanleg årbok, men ei ordbok om Samningadialketen. Boka er framleis i sal.

 

 

 

 

 

 

 

Årbok 2011

 • På seterveg. Aud Høysæter Nygård
 • Litt om Langeland i 1910. Johannes Langeland
 • Brneminne frå Ådland. Solveig Røen
 • Hovudplagg i Samnanger. Hanne Yndestad Aasland
 • To bililar utføre – tett i tett.
 • Eit minne fraå krigen – eksploasjonene i Baregen 20.04.1944
 • Segna om kjerringflua
 • Ei beretning om Gaupholm. Øivind Lars Søvik
 • Song til historielaget. Ivar Bård Ådland

 

 

 

 

Årbok 2010

Årbok 2010

 • Føreord
 • Minne frå kfigsåra. Av Aud Nygård
 • Klokkargården i Samnanger. Av Knut Tveit
 • Krigsårda i 1949 – 1945. Av Knut Tveit
 • Strabasisø tur over NOrdsjøen. Intervju med Leif Utskot
 • Tysse-minne frå 1950-åra. Av Marit Fjæreide (Gåsdal)
 • Livet på haga for 60-70 år sidan. Av invald Haga
 • Isfiske. Av Solveig Røen
 • Vevgogn til perlebelte. Av Hanne Y. Aadland
 • «Sterke-Nils’n» – Nils Dyrhovden (1907 – 1955) Av Bente Kleivane Getz
 • Rettingar
 • Årsmelding for Samnanger historielag

 

 

 

Årbok 2009

 1. Føreord av Solveig Tveit Nygård
 2. Kraftutbygginga i Samnanger – viktige hendingar
 3. Om kraftubygging. Av Johannes Myren og Edvin Kulild
 4. Korleis levde Samnangerfolket? Av Solveig Tveit Nygård
 5. Om kjøp og betaling. Av Svein Egil Kvale
 6. Samningen som selde «kongeriket». Av Svein Egil Kvale
 7. Folket som måtte fara. Av Svein Egil kvale
 8. Stortingspropsisisjon nr 118 (1912) Ved Henrik Brigtsen
 9. Kraft og transport. Av Knut Langeland
 10. Tunnellen Frøland – Fiske. Av henrik Brigtsen
 11. Eit samfunn i Endring. Av Henrik Brigtsen
 12. Skildringar frå anleggstida. Av Svenn Arve Kleivane
 13. Intervju med Mons O. Kleivane. Ved Henrik Brigtsen
 14. Frøylandsdalens privatskole. Av Leif Takvam
 15. Ulukker. Av Henrik Brigtsen og Svenn Arve Kleivane
 16. Samtale ned Arna kleivane. Av Solveig Tveit Nygård og Knut N. Langeland
 17. Samtale med Borghild Grønsdal Nordbø. Av Solveig Tveit Nygård og Astrid Reistad
 18. Grønsdalsanlegget. Av  Edvin Kulild
 19. Samtale med SAmuel Dyrhovden. Av Solveig Tveit Nygård
 20. Om kraftutbygging i Grønsdalen. Av Arthur Grønsdal
 21. Ljosfest i Eikedalen. Tale av Ingjald Tveit
 22. Utbygginga i Kvitingen. Av Svenn Arve Kleivane
 23. Da vatnet fann vegen til Kvitingen kraftstasjon. Av Arne Frølanf
 24. Etterord. Av Svein Egil Kvale
 25. Kart over Samnangervassdraget

00247

Årbok 2008:

Høyseter -ei levande grend gjennom fleire generasjonar

Solveig Eikestad – eit liv på Høysæter. Av Magda Haugen.

Trygve Høysæter fortel. Av Tor Wold og Svein O. Aadland

Litt av kvart frå krigens dagar på Tysse – og ein sykkeltur til Oslo i 1944. Av Edith Kvernes.

Eit tidleg barndomsminne – då eg var med på evakuering i Holmane. Av Nils Gåsdal.

Alfred Myrland – den ukjende tusenkunstnaren frå Samnanger. Av Svein Egil Kvale.

Ei langdryg byreise – og hemiefødslar på Tysse. Av Tor Wold.

Tveit Ungdomslag sine første femti år. Av Nils K. Langeland, Ingjald Tveit, Knut N. langeland og Johannes N. Langeland

Dans og skodespel på Tveit. Frå lagsbladet Ilagsmannen.

De må gå meir i jula! Frå lagsbladet Ilagsmannen.

Sætrastamna ved Fitjarvatnet 1903-2008. Av Øyvind Røen.

Litt meir om Brura-Per`n. Av Svein O. Aadland

Årsmelding for Samnanger historielag.

 

72arbok-2007

Årbok 2007:

-Skodespelaren og samningen Lars Gåsdal (1910-1988). Av Odd Gåsdal.

-Kåseri om bygende våre. Av Johannes Lid.

-Litt historie om Sandvik krins. Av Solveig Tveit Nygård.

-Kyrkja, eit kommunehus? Av Britt Haukanes.

-Brurabotn – den vekkgløymde husmannsplassen. Av Johannes

-Langeland/Svein O. Aadland.

-Badeliv på Tysse før og no. Av Nils Gåsdal.

-Mennene sine klede i Os Prestegjeld 1800-1845. Av Hanne Yndestad Aadland.

-Om ungdomslaget Urd og lagsbladet deira, Verdande. Av Magda Haugen.

-Årsmelding 2007.

 

72arbok-2006

Årbok 2006:

Taterar i Samnanger og nabobygdene. Førord av Tor Wold.

Romanifolket Av Tor Wold.

Tateren og bonden. Av Tor Wold.

Splintane i pøyla. Av Knut Røen.

Peder Aadland fortel. Av Tor Wold.

Nokre stubbar om dei reisande i Samnanger. Av Tor Wold.

Frå lagsblada Bondeguten. Av Magda Haugen.

Ilagsmannen om Tveitagrende, ungdomen og kraftutbyggingstida. Av Svein O Aadland.

Årsmelding 2006

 

 

72arbok-2005Årbok 2005:

-Dagleglivet på Tysse på 1930-talet. Av Odd Tveiterås.

-Vonheim fortel. Av Anna Holmefjord.

-Snarefangst – big business for små karar. Av Svein O. Aadland.

-Litt om Filen eller Filialen. Av Ågot Hadeland.

-Vi som vokste opp under Gråfjellet. Av Arthur Grønsdal.

-Samnanger husmorlag. Av Solveig Røen.

-Minneord 17.mai Av Ivar Bård Aadland.

-Minne frå 1930-1945. Av Kristina Røen Dale.

-Gamle oppskrifter. Av Magda Haugen.

-Ous Prestegjeld 1837-1937. Av Nils Lauvskard

 

 

72arbok-2004

Årbok 2004:

-Fedrifter gjennom Samnanger i farne tider. Av Knut Langeland.

-Jegarar i Samnangerfjella. Av Edvard Lauvskar og Svein O. Aadland.

-Eit dystert barndomsminne. Av Nils Gåsdal.

-Barnsomsminne – og litt om førebuingar til jul. Av Solveig Røen.

-På Sørafiske for 100 år sidan

-Gammal song

-Ous Prestegjeld 1837-1937

 

 

72arbok2002

Årbok 2003:

-Tysseungdomar på «landtur» etter rjomegraut.

-Smått og stort frå Langeland 1916-1918.

-A/S Samnanger Uldvarefabrik frå 1899 til 1931. Av Tor Wold.

-Litt om livet i Samnanger Uldvarefabrik Av Tor Wold.

-Minne frå ein barndom. Av Solveig Tveiterås

-«Morgenavisen» på Samnanger-tur i 1917.

-Då «Samnanger» gjekk ned.

-Samnanger historielag i 2003. (Årsmelding.)

 

 

72arbok2002

Årbok 2002:

-Samnanger Ullvarefabrikk – nesten gløymt kapittel i Tysse si historie. Av Tor Wold.

-Nils Lauvskard fortel frå gamle dagar.

-Losje «Moregnrøden» nr 566 av IOGT. Av Solveig Røen.

-Frå bilens barndom i Samnanger. Av Ivar Bård Ådland.

-Speidarjenter i Samnanger. Av Anna Holmefjord.

-Men tunne kjøpesokkar og brett i buksa vil dei ha! Dr. Kari Øpstad om helseforholda i Samnanger på 20-talet.

-Mi barndoms jul. Av Solveig Tveiterås.

-Min gamle skule. Av Solveig Tveiterås.

-På kraftstasjon-besøk for 90 år sidan. Bergens Tidende-artikkel frå 1912.

-Samnanger historielag i 2002.

 

Årbok 2001:

  1. -Leiar: Tysse i Ullvarefabrikken si tid.

-Tysse før fabrikken og vegane kom. Av Svein O. Asdland.

-Dryge dagar for små karar. (Frå ullvarefabrikken i gamle dagar.) Av Sevin O. Aadland.

-Avisnotisar fra gamle dagar.

-Deby-Tyskaren som gav Samnanger ein fotoskatt. Av Tor Wold.

-Anders Sandvik – ein allsidig mann. Av Svein O. Aadland.

-To bryllaupsvitsar.

-Kjømeister og rimsmed. (Meir om Anders Sandvik.) Av Svein O. Aadland.

-Juleminne frå 1890-åra. Av Anders Sandvik.

-Den første luftseilas over Samnanger.

-John Røen – dollarmillionær og legende. -Mot alle odds. Av Svein O. Aadland.

-Den amerikanske draumen. Av Jan Oldervoll.

-Avisnotisar frå gamle dagar.

-Samnanger si skulesoge. Av Knut Røen.

-Tidens tann. – Andreas Skjelåna sin søknad til kommunen om midlar til vedlikehald av stolpane grendahus.


 

Årbok 2000:

-Segna om Steinslandskongen og slaget i Herfangen. Av Nils Lauvskard.

-Klebersteindrift i Samnanger gjennom mer enn 1500 år? Av Tor Wold.

-Jomfru Maria kom fra Samnanger. Av Tor Wold.

-Gryteverkstedet i Munkahogget. Av Tor Wold.

-Talkumproduksjonen i Skorakleva. Av Tor Wold.

-Gruvo på Utskot – og foten til Johannes Yndestad. Av Tor Wold.

-Tysse – tusenårsstaden. Av Anna Holmefjord.

-Størjefiske – ikkje for skvetne karar. Av Tor Wold og Svein O. Aadland.

-Samnanger – bilbygda i Hordaland. Av Svein O. Aadland.

-Bilar og motorsyklar på 50- og 60-talet. Av Helge Hisdal.

-Julefeiring i Midthordland i gamle dagar. Av Svein O. Aadland.

-To brev frå Langeland.