Om oss


Laget har som føremål å fremja interessa for lokalhistorie og kulturvern.  Laget skal arbeida for å ta vare på det som har historisk verdi for Samnanger.