Gamle kjøretøy

Bilete av brøytebil med kantskjer

Brøytebil med kantskjer, før snøfresen kom. Kantskjeret var montert på lasteplanet og kasta snøen til side, nedste kant av skjeret var 80 cm over bakken. Samningen Einar Nytveit, som var pioner som vegbrøyter over Kvamskogen, fann opp kantskjeret. Ein annan samning, mekanikaren Johannes Storli, som dreiv verkstad i Norheimsund, bygde skjeret.

Gamle kjøretøy frå før 1965:
Helge Hisdal, Adresse: Lønnebakken 72, 5650 Tysse, tlf 90073248.

Transport i gamle dagar:
Odd Tveiterås, 5650 Tysse tlf 56586227
Vidar Tveiterås, 5650 Tysse tlf 56586611