Frakteskutene

Biletet viser ei seilskøyte på Tysse tidleg på 1900-talet.  Skøyta og jekta var båttypar som blei brukt i lang tid i kysttrafikken, før dampskip og motorbåtar kom i bruk.  I Samnangerfjorden var det fleire jekteskipparar.

Gruppa som arbeider med frakteskutene:

  • Leiar: Erling Våge, Rolvsvåg, 5658 Årland, tlf 56588154.
  • Haldor Lie, Li, 5658 Årland.
  • Torbjørn Solberg, Solbjørg, 5658 Årland.
  • Leif Utskot, Utskot, 5650 Tysse.
  • Tor Wold, 5650 Tysse. e-mail