Fotogruppa

Fotogruppa samlar digitale kopiar av gamle foto. Utvalet er gjort ut frå det me trur har allmenn interesse. Her er det sjølvsagt lett å trø feil. I tillegg er tida alltid ein faktor som gjer at me får gjort mindre enn me gjerne skulle ha gjort. Har nokon interesse av å ta eit tak med oss, eller tipsa oss om tema som bør vera med, er me takksame for innspel.

Me har fleire samlingar: