Skulehistorie

Skulestova

Gruppa som arbeider med skulehistorie har ei stor samling gamalt skulemateriell på Gjerde skule. Sakene er tekne vare på frå Høyseter, Steinsland og Frøland skular.

Gruppa består av: 

– Ada Haugen, 5650 Tysse.
– Marita Haugen, 5650 Tysse. e-mail: Marita.Haugen@nordea.com
– Marit Lønnebakken, 5650 Tysse.

Vil du vera med, eller har du noko å bidra med, ta kontakt med ein i gruppa.