Stikkord: Årbok 2028

  • Årboka 2020 er i sal frå 7. november.

    Medlemskontingenten for 2021 er kr 250 (inkl årboka). I laussal kostar boka kr 200, så det er ein god ide å melde seg inn i Samnanger historielag. Grunna dyr porto, kr 45, har styret gjort vedtak om at dei medlemane som me ikkje kan levera boka til, må betale kr 300. Innhald: