Årboka 2020 er i sal frå 7. november.

Medlemskontingenten for 2021 er kr 250 (inkl årboka). I laussal kostar boka kr 200, så det er ein god ide å melde seg inn i Samnanger historielag.

Grunna dyr porto, kr 45, har styret gjort vedtak om at dei medlemane som me ikkje kan levera boka til, må betale kr 300.

Innhald:

 • Livet på sjøen 1900 – 1945, av Tor Wold
 • Slutten på seglskutetida
 • Notfiske med landnot
 • Nygårdskarane med Avance III
 • Motorpioneren Mons Oldervoll
 • Nye arbeidsplassar på land
 • Is til ferskfisk
 • Båtbyggjarane
 • Arbeidet på Bedehuset under krigen, 1940 – 45, av Svein Hitland
 • Segna om Kikedals-bonden, av Ingjald Håland
 • Tysse skule – bygningar, elevar og lærarar, av Karin Høysæter Steinsland
 • Enkja Gitte, av Karin Høysæter Steinsland
 • Ein kvardagshistorie frå “dei harde trettiåra” på Tysse, av Liv Røsseland etter Torolf Solvang
 • Lysingar

Publisert

av

Merkelappar: