Gamle kjøretøy

Bilete av brøytebil med kantskjer

Brøytebil med kantskjer, før snøfresen kom. Kantskjeret var montert på lasteplanet og kasta snøen til side, nedste kant av skjeret var 80 cm over bakken. Samningen Einar Nytveit, som var pioner som vegbrøyter over Kvamskogen, fann opp kantskjeret. Ein annan samning, mekanikaren Johannes Storlid, som dreiv verkstad i Norheimsund, bygde skjeret.

Gamle kjøretøy frå før 1965:
Helge Hisdal, tlf 90073248. mail: helge.hisdal@gmail.com

Transport i gamle dagar:
Kåre Storlid. tlf 91749254 mail: mstorlid@frisurf.no

Vidar Tveiterås, tlf 56586611 mail: tveiteraas@online.no