Vi trenger mailadressa til medlemmene.

Årsmøtet vedtok at innkalling til årsmøtet skal skje ved personlig innkalling. Vi ber alle medlemmer om å sende inn mailadresse til audhildaao@hotmail.no. De som ikke har mail, vil bli varslet ved brev.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Feil i Årbok 2020

S 34: Det står at vintersildfisket tok slutt i 1956. Riktig årstall er 1965.

S 16: Plasseringen av Ådlandsnaustet angitt i boka er feil. Riktig plassering vises av den røde pilen. Bildet er tatt i 1965. Da var Ådlandsnaustet revet, og bare noen fundamenter sto igjen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tilleggstoff til årbok 2020.

Ofte har vi mere stoff enn det er plass til i årboka, sånn var det også i år. Derfor legger vi ut noe av dette som tilleggstoff her:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årboka 2020 er i sal frå 7. november.

Medlemskontingenten for 2021 er kr 250 (inkl årboka). I laussal kostar boka kr 200, så det er ein god ide å melde seg inn i Samnanger historielag.

Grunna dyr porto, kr 45, har styret gjort vedtak om at dei medlemane som me ikkje kan levera boka til, må betale kr 300.

Innhald
Rosemåling i Samnanger s. 4
av Tor Wold og Nils Georg Brekke
Livet på sjøen 1900 – 1945
av Tor Wold
• Ådlandskarane s. 14
• Slutten på seglskutetida. s. 21
• Notfiske med landnot s. 28
• Nygårdskarane med Avance III s. 31
• Motorpioneren Mons Oldervoll s. 36
• Nye arbeidsplassar på land s. 39
• Is til ferskfisk s. 44
• Båtbyggjarane s. 46
Arbeidet på Bedehuset under krigen, 1940 – 45 s. 50
av Svein Hitland
Segna om Kikedals-bonden s. 62
av Ingjald Håland
Tysse skule – bygningar, elevar og lærarar s. 70
av Karin Høysæter Steinsland
Enkja Gitte s. 91
av Karin Høysæter Steinsland
Ein kvardagshistorie frå “dei harde trettiåra” på Tysse s. 93
av Liv Røsseland etter Torolf Solvang
Lysingar s. 94

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Samnangerslekter tilbake til Harald Hårfagre.

Helge Kvernes har vore arkitekt i Oslo, han er nå pensjonist. Han har interessert seg for slektslinjer i mange år, og har med utgangspunkt i Gaupholm- og Kvernes-slektene greidd å føra slektene tilbake til Harald Hårfagre og hans tippoldeforeldre. Vi får gjera arbeidet hans tilgjengeleg som PDF-filar. De som vil kan lasta det ned og forsøka å kopla seg inn på slektslinjene. Når du klikker på linkene, ser det smått og utydeleg ut, men om du laster ned filene, får du fram store, fine PDF-filer.

Kart over innmarka på Gaupholm i 1901, før utskiljinga. Kartet viser klyngetunet på Gaupholm.

Slekstre frå Torbjørn på Gjøn, f omlag 1500, fram til Kvernes og Gaupholm omlag 1900

Slektslinjer frå Engel H. Kvernes, Haldor Gaupholm og Lars H. Gaupholm – alle fødd i første halvdel av 1800-talet, tilbake til dei gamle adelsættene på vestlandet omlag 1500.

Slektslinjer frå Harald Hårfagre og Åshild Dagsdotter fram til omlag 1500.

Slektslinjer frå Harald Hårfagre og Gyda Eiriksdotter fram til omlag 1500.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Vårturen 10. mai 2020 går til Vossatraktane.

Samnanger historielag har sin årlege vårtur søndag 10. mai i år. Turen går til fleire intersante stader i Voss området. Meire info kjem seinare. Set av dagen ?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tilleggsstoff til Årbok 2019

Retting av feil vi har fått vite om i årboka.

Dessverre fekk vi ikkje plass til alt i årboka. Vi hadde alt for mykje interessant stoff. Så difor legg vi ut litt av overfloden her. Klikk og les!

Eigarane/forfattarane har gitt løyve.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Julegåve-ide: Den nye årboka er i sal.

Her er historiar som spenner vidt, både i tema og tid.
Vi får lesa om ein heltedåd på Tysse på 1950-talet, om ein mislykka jakttur i 1909 og frå Napoleonskrigen før 1814, får vi høyra om ein krigshelt frå bygda og om famliar som bygde opp reiarlag på rikdomen frå sildefiske. Men vi har også stoff frå nyare tid, som då Einar Gerhardsen var på valturne i Samnanger. Skottehandel og genforskning er også med. Og Henrik Brigtsen fortel om minne frå gutedagane under krigen. Sist men ikkje minst: Eit langt 17-mai-tog og musikklaget som spelte i jula.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vårturen 2019: Agatunet og indre Hardanger.

Agatunet er eit bevart klyngetun, som nå er museum.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

«Rosemåling i Samnanger og Os» ved Nils Georg Brekke.

Nils Georg Brekke fortalde om «Os-målinga» i biblioteket 10. oktober.

Samnanger har ein lang tradisjon for rosemåling, og den spesielle Os-målinga vart utvikla til sitt høgdepunkt av Ola Lien Midtbø (f. 1832) og Annanias Tveit (f. 1847). Annanias Tveit var sonen til Nils Tveiterås (f. 1795) i Samnanger. Nils Tveiterås hadde lært målarkunsten av far sin, Johannes Tveiterås, under oppveksten i Samnanger. Nils Tveiteråa gifte seg og flytta til Hegglandsdalen i 1820, der hans slo seg ned på garden Midthus. Han kalte seg seinare Nils Midthus. Annanias gjekk i lære hjå faren, og i 1872 kjøpte han garden Tveit, også i Hegglandsdalen, der han sette seg opp ein rosemålarvarkstad. Han kalte seg seinare Annanias Tveit. Han hadde mange læregutar i ein 20-års periode.  Annanias Tveit hadde såleis flinke folk før seg. Han var 3. generasjonen av rosemålarar frå Samnanger. Ola Lien frå grannegarden på Lio i Hegglandsdalen, var den første som gjekk i lære hjå Nils (Tveiterås) Midthus, og han vart også ein svært dugande rosemålar. Som målarane i Samnanger ein generasjon tidlegare, reiste Ola og Annanias kringom på gardane i Os og Fusa og måla i sine unge år. Det det var særleg desse to som utvikla Os-stilen. Nils Georg Brekke ga oss eit grundig og spanande foredrag, omkorleis rosemålarkunsten kom til Samnanger, og utvikla seg vidare.   

Det var 50 frammøtte i biblioteket denne kvelden og fleire som sjølv driv med rosemåling i dag. Mange av publikum hadde med seg fine gjenstander som folk fekk sjå og som historielaget fekk registrera. Truleg blir det ein artikkel om dette i årboka 2020.

Bjarne Hauge, som er aktiv som rosemålar, viste oss kunsten.
Spesiell ølbolle frå 1835 som ein av publikum hadde med seg.

Posted in Uncategorized | Leave a comment