Krigshistorie

Botnahytto – skjulestad i Rolvsvågen for krigsflygarar og motstandsfolk.

Osvald Klausen Hisdal – Samningen som lafta Botnahytto.