Kontaktinformasjon

Samnanger historielag
Postboks 18
5653 Årland
e-post

Org.nr: 989 601 725

Oversikt over styremedlemer.

Medlemskap

Medlemskap kostar 250 kr. i året. Familiemedlemskap: 300 kr. Medlemskapet inkluderer årboka, som elles kostar 200 kr. Du kan melda deg inn gjennom å ta kontakt med Solvor Aadland på tlf. 934 24 361 eller e-post.

Medlemspengane kan betalast til bankgiro 3530.20.75784 (Samnanger historielag v/Solvor Aadland).