Kontaktinformasjon

Samnanger historielag
Postboks 18
5653 Årland
e-post

Org.nr: 989 601 725

Medlemskap

Medlemskap kostar 250 kr. i året. Familiemedlemskap: 250 kr + 50 kr for kvar ekstra medlem. Medlemskapet inkluderer ei årbok, som elles kostar 200 kr. Du kan melda deg inn gjennom å ta kontakt med Gisle Øye på tlf. 908 83 625 eller e-post.

Medlemspengane kan betalast til bankgiro 3530.20.75784 (Samnanger historielag v/Gisle Øye).