Feil i årboka?

arbok-2016
Me har fått i retur, og bytta ei årbok.
Der har trykkeriet stokka sidene og gløymt nokre.
Me fann følgjande feil/manglar.
2 stk side 19 og 20
41 og 42 manglar
2 stk side 43 og 44
65 og 66 manglar
89 og 90 manglar
2 stk side 91 og 92
Har du også fått ei slik årbok, så gi oss beskjed,
og du får ei anna bok utan feil.
.
Kontakt Helge Hisdal,
mail: helge.hisdal@bkfiber.no
tlf: 900 73 248

Publisert

av

Merkelappar: