Årbok 2021 er i sal.

Innhald:
– Nils Lauvskard – temmeleg eineståande,
av Svein O. Aadland
– Tysse Skulemusikklag, av Karin Høysæter Steinsland
– «Skriket», av Tor Wold
– Minesprengd båt i Hovdasundet, av Helge Hisdal
– Liekarane og M/S Hjelmevåg
– Oldervollkarane, av Tor Wold
– Om Østvik – garden farmor og farfar rydda,
av Anne Elise Moe og Tor Wold
– Erling Nygård – skipper og fiskar
– Jørgensen på Utskot – folket og båtane, av Tor Wold
– Samningen som tok seg gard uti havgapet
– Steinaldergrava ved Samnangerfjorden
– Steinalderfolket i Samnanger – kor kom dei frå?, av Tor Wold
– Hennys barndom på Sagen, av Katarina Thorsvik
– Skatt ilikna i Samnanger 1925-26, av Audun Aldal og Henrik Brigtsen
– Samnanger i Nasjonalbiblioteket, av Øyvind Røen


Publisert

av

Merkelappar: