Årboka har kome årleg sidan 2000.

Årbokredaksjonen jobber jamnt. Redaksjonen består av Øyvind Røen, redaktør, og av Svein Egil Kvale og Knut Ådne Røen.

Årboka kostar 200 kr, men medlemar får henne gratis. Innmelding kostar kr 250, kontakt evt Gisle Øye

Vil du tinga gamle bøker? Kontakt redaktøren.

Når dei gamle årbøkene er utselde, legg vi dei ut, så du kan lese dei på nett.