Stikkord: Samnangerfjorden

  • Tillegg og rettingar til Årbok 2021

    Ofte er det stoff som er i interessant, men som det ikkje er plass til i årboka. T.d. intervju som ein må kutta ned, for å få plass. Vi legg ut slikt overskosstoff også i år. Dette er ikkje så godt redigert og tilrettelagt, men kan truleg likevel vere av interesse for mange. Ofte er…