Stikkord: kulturminne

  • Tek du vare på kulturminne i Samnanger?

    2009 er kulturminneåret, og difor passar det bra at Samnanger historielag for første gong deler ut midlar frå fondet som er opparbeidd gjennom dei 9 åra historielaget har eksistert. For meir informasjon og søknadsskjema, klikk her.