Historisk fond har tildelt midlar

Fondsstyret har hatt møte og har tildelt tilgjengelege midlar slik:

  • Antons Kulturhistoriske senter – til museet  kr 30.000
  • Samningen – digitalisering av papirutgåver frå 1976-2012 kr 30.000
  • Tysse og Nordbygda Musikklag – jubileumsbok 125 år – kr 30.000

Det kom inn tre søknader og alle tre fekk tildelt midlar. Sist tildeling frå fondet var i 2015.


Publisert

av

Merkelappar: