Historielaget sin årlege tur der alle er velkomne, både medlemar og andre.

Søndag 10 . juni går turen til Masfjorden, eit område der kansje ikkje så mange har reist.

Arne Høyland, (som fleire kjenner), møter oss på Knarvik og er guide heile dagen. Etter Ostereidet og Bjørsvik med Norges største trebygning ?  kjører me FV 570 langst austsida av Austfjorden til Sandnes. Her skal me innom  Sandnes fargeri,   Masfjorden båt- og sjøbrukssamling, og ein fantastisk kafe, der me får middag m desssert.

Vidare med kabelferje til Duesund . Austover (gamle Sognevegen) langst nordsida av Masfjorden  via Solheim og Kringla der me kjem inn på E39 mot Matre og Bjørn West museet.

Avreise frå Tysse kai 0830. Retur til Tysse ca 19- 1930.

Påmelding innan 1.juni til Helge Hisdal tlf 90073248, eller e post: helge.hisdal@gmail.com

Pris medlemmar i laget 700. Ikkje medl 800.  Alt inkl. (Vatn til maten)  Kontant på bussen  eller Vipps 90073248


Publisert

av

Merkelappar: