Me arbeider med

Laget organiserer arbeidet sitt i arbeidsgrupper, som arbeider tematisk.  Gruppemedlemene jobber med tema dei er interesserte i, og synes er gøy. Nokre grupper er midlertidige, andre meir permanente. Vil du vere med i ei gruppe, eller har du ein ide til eit tema der du kan tenkje deg å vere med å laga ei gruppe, så ta kontakt.

Nå har vi disse gruppene i aktivitet: