Årsmøte i historielaget 1. mars.

Fullt referat.

Utdrag frå refefratet:

Val til styret: Helge Hisdal attval for 2 år. Audhild Aadland Olsnes attval for to år.

Leiar: Attval av Helge Hisdal for eitt år.

Varamedlemmer: Attval av Tor Wold (1.vara ) Kristian Jørgensen ( 2. vara )-ny  Begge for eitt år.

Styremedlemer:

 • Helge Hisdal, leiar e-post
 • Vidar Trengereid, nestleiar
 • Audhild Aadland Olsnes, skrivar
 • Solvor Aadland, kasserar – kontonummer: 3530.20.75784
 • Svanhild Eikedal Lauvås.

Varamedlemar:

 • Tor Wold    e-post
 • Kristian Jørgensen

 

Planlagde aktivitetar i 2018:

-Stand på Tysse under Samningaveka -Vårtur til Bjørn West museet i Matre 10. juni. -Bildeutstilling? –Utstilling på biblioteket på Bjørkheim med hovudfokus på feler frå Samnanger –Haustforedrag med felemakar Sigvald Røyrlien frå Voss.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Histrorielaget held årsmøte torsdag 1. mars kl 19.00 i Antons kultuhistoriske veksted.

I tillegg til vanlege årsmøtesaker, vert det kaffi og litt å bita i. Etterpå vil Vidar Trengereid fortelja eigne og andres historier om bus og anleggsarbeid. Vi ser også på bilder frå Gjerde. Når vart Gjerds-tunnellen bygd, kven var det som dreiv tunnellen, og kven var det som sprengde han vekk? 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skuleprotokollen for Sandvik og Rolvsvåg krins.

Då skulehuset i Sandvik vart pussa opp, fann Leon Fauske den gamle skuleprotkollen frå 1890. Historielaget har fått kopiera han før han vert sendt til Statsarkivet i Bergen. Her kan du lasta ned protokollen som pdf, og du kan se kva Samningen (pdf) skriv om saka 21. desember 2017. Historielaget har kopiert protkollen og levert han til statsarkivet. (pdf)

(Linkane lastar ned pdf-filar, som du kan lesa på din eigen maskin.)

Skulehuset i Sandvik fotografert 05.06.1962. Den gamle skulen ligg mellom Bakke og Juvik.

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årboka 2017 er no i sal.

 

I denne utgåva av årboka startar me ein serie me har kalla «Livet langs fjorden». Tor Wold innleier serien med ein artikkel med dette namnet og følgjer opp med artikkelen «Frå Steintveit til Lofoten etter
klippfisk» der me får litt innsyn i jektefarten til Nordland. Rundt om i bygda sit det sikkert mange som har historiar – og kanskje gamle bilete – frå jektefart og alt som har med fiske å gjera, også tønne- og
kasseproduksjon. Dette er verdfull informasjon som me gjerne vil ta vare på, så me høyrer gjerne frå dykk!
Me får følgja livet til Bergljot Totland, Bellot’n, frå Bergen og Børdalen via Ådland til Tysse. Sonen hennar, Tor Totland, fortel levande om oppveksten på butikk-lemmen på Ådland og litt om åra etterpå.
Elles i denne utgåva går me tilbake til «gamle dagar» på Tysse, til ei tid då dette var ein livleg liten bygdeby, og me får høyra 98 år gamle Oddvar Tvedterås fortelja om korleis det var å veksa opp på Tysse.
Vidare får me høyra ein spenneande historie om ein kallhovd frå Gjerde, me får gjera oss litt meir kjende i Nyutløtræ, me høyrer om den grufulle ulukka på Gullfjellet i 1934 og me er med på saueslakting.
Me oppmodar kvart år lesarane våre om å koma med innlegg til årboka, og i år har me ikkje mindre enn tre artiklar som me har motteke uoppmoda. Det set me pris på, så ei varm takk går til Johannes Langeland,
Tor Totland og Frank Marton Pedersen for interessante innlegg!
Lukke til med lesinga!
Anlaug Røen Hauge
-red

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Haustmøte hos Anton på Frøland torsdag 19. okt kl 19.

Arne Høyland koserar om Likt og ulikt i Samnangerkulturen og Nordhordlandskulturen.

Vel møtt!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsmøte i Samnanger historielag

Tirsdag 28. februar kl.19.00 var det årsmøte på Antons kulturhistoriske senter på Frøland. Årsmøtereferat er lagt ut under Styrearbeid.

Det nye styret ser slik ut:

 • Helge Hisdal, leiar e-post
 • Vidar Trengereid
 • Audhild Aadland Olsnes, skrivar
 • Solvor Aadland, kasserar – kontonummer: 3530.20.75784
 • Svanhild Eikedal Lauvås

Varamedlemar:

 • Tor Wold    e-post
 • Vidar Tveiterås

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Feil i årboka?

arbok-2016
Me har fått i retur, og bytta ei årbok.
Der har trykkeriet stokka sidene og gløymt nokre.
Me fann følgjande feil/manglar.
2 stk side 19 og 20
41 og 42 manglar
2 stk side 43 og 44
65 og 66 manglar
89 og 90 manglar
2 stk side 91 og 92
Har du også fått ei slik årbok, så gi oss beskjed,
og du får ei anna bok utan feil.
.
Kontakt Helge Hisdal,
mail: helge.hisdal@bkfiber.no
tlf: 900 73 248
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fangeleiren på Espeland. Søndagstur med historielaget 13. november.

fangeleiren

Søndag 13.11 var vi 30 personer i forskjellige aldre, fra Samnanger som var med Historielaget på tur til Espeland fangeleir. Denne gangen kjørte vi selv, ikke i buss, som Historielaget ofte bruker, når de arrangerer turer.

Vi møtte opp i leiren kl 11.00. Først fikk vi høre litt om leirens historie, gjennom en film og fortelling av en av Stiftelsens ildsjeler, inne i en av bygningene, som også er et museum. Espeland fangeleir var i drift fra 1943 til 1945 som fangeleir for nordmenn. Etter krigen ble den brukt som fengsel for tyskere, noen fikk dødsdom, andre fikk fengseldommer, og de ble holdt fengslet der, inntil de siste fikk amnesti i 1952, og fikk reise hjem til Tyskland.

Vi gikk rundt i museet og så på hva som var tatt vare på, etter at fangeleiren var nedlagt. Klær fangene måtte ha på seg, det var gamle uniformer fra 1. verdenskrig, men de var laget av tykt vadmelstoff, så de var varme. Bilder, brev, våpen osv. Masse uhyggelig å se på. Men viktig for oss som er født etter krigen, ikke minst for yngre generasjoner. Forferdelig å se at mennesker har vært så grusommer mot andre mennesker.

Vi fikk omvisning i de andre bygningene som er i leiren, bl.a så vi en av cellene som hadde huset 8 mann, andre celler var beregnet på 16 menn. Det var en egen bygning for kvinner. Kvinnene ble ikke låst inne på cellene, de kunne bevege seg fritt inne i huset, mens mennene ble låst inne på cellene. Allle måtte arbeide hele dagen, både i og utenfor leiren, veldig tungt kroppsarbeid. Mat fikk de lite av. Suppe kl 13.00, den var tynn, hovedsakelig laget av kål og litt annet. Om kvelden fikk de så utdelt 6 skiver og litt smør, dette måtte de gjemme litt av til neste morgen, for det skulle være både til kvelds og frokost.

Espeland fangeleir er en av de best bevarte fangeleirene i Europa.

Etter omvisningen fikk vi middag i kantinen, kjøttkaker og kaffe med kake etterpå.

Så kl 15.00 kom Frank Aarebrot og holdt et kåseri for oss. Dette foregikk i en annen bygning, og dette kåseriet var åpent for andre enn oss samninger, det strømmet på med folk, jeg hørte noen si at det var 150 personer tilstede. Aarebrot snakket om tiden etter frigjøringen,om landsviksoppgjøret, hvordan det ble for kvinnene som reiste til Tyskland med sine kjærester i tiden etter krigen, levende og engasjert som alltid, og han var tilslutt innom valget i USA nå i forrige uke. Han snakket i vel en time, uten pause. Han kunne ha snakket enda lenger, ingen ble lei av å høre på ham.

Historielaget kan dette med å arrangere turer. Meld deg på neste gang du ser en annonse i Samningen om Historielagstur. Du vil ikke angre på det. Vi hadde i all fall en veldig hyggelig søndag, og lærerik på toppen av det hele.

Eva Hellevang, en av de som var med på turen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årboka 2016: Bokslepp hos Anton onsdag 30/11 kl 19.

Onsdag 30/11 kl 19.00 lagar historielaget til bokslepp i Antons kulturhistoriske verksted.

Svein O. Aadland kjem og held kåseri. Sal av kaffi og litt å bita i.  Vel møtt!

arbok-2016

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jomfru Maria kom frå Samnanger.

Ja, slik skreiv Tor Wold i den første historiske årboka for Samnanger historielag. Ho vart utgjeven i år 2000. Wold kom ikkje med noka ny teologisk utgreiing,men viste til den flotte statua av Jomfru Maria i vestfronten av Nidarosdomen. Denne mannshøge statua og mange fleire av statuene der, er skorne ut av kleberstein eller klåstein frå Fagerbotn i Trengereidfjorden.

Søndag 4. september hadde historielaget tur til dette området som truleg er ukjent for mange samningar. I fint solskin tok 26 personar frå sju til nittiein år, dei fleste til fots, seg oppover på ein uvanleg god veg med tanke på kor gammal han er. Gullfjellet trona majestetisk i bakgrunnen, og den fine vegen enda i ei bratt skråning.

Veteranen Nils Nordbø (til høre) kleiv til topps og fortalde om drifta då han var med og tok ut stein.

Veteranen Nils Nordbø (til høgre) kleiv til topps og fortalde om drifta da han var med og tok ut stein.

 

Det var i 1933 det heile starta. Jakob Nordbø,ein mann som var interessert i mykje, fann kleberstein i Fagerbotnen, tok kontakt med rette folka og det resulterte i prøveboring.

Drifta som starta i 1935, stod Vestlandske Steinhuggeri for. Dei var ei stor verksemd som hadde levert stein til dei fleste steinbygningane i Bergen. Vegen til Trengereidfjorden var ikkje ferdig så steinen gjekk med båttransport til Bergen, men først måtte det byggjast veg opp til Fagerbotnen.

Denne vegen førte oss notidsmenneske til ein arbeidsstad som me lett kunne tenkja oss hadde vore både vanskeleg og fårleg. Me fekk pulsen opp då me kleiv oppover lia der det framleis var restar av trallebana der svære steinblokker på opptil fem tonn vart festa og sende nedover tilvegen. Store blokker utan sprekker var spesialiteten frå steinbrotet i Fagerbotnen. Det gjekk godt bortsett frå ein gong.Dei greidde ikkje bremsa nok så steinen for rasande, og tennene frå tannhjulet skvatt i alle retningar. Heldigvis var ingen i løypa nedunder, og steinen bora seg tilslutt djupt ned i vegbana. Ein arbeidar fekk berre små skader.

Det var heilt spesielt å stå der i det tilgrodde steinbrotet og høyra om arbeid og hendingar fortaIde av leiaren ihistorielaget, Helge Hisdal med god assistanse av Tor Wold, som har skrive grundig om både dette steinbrotet og andre klebersteinsbrot i Samnanger. Og det aller mest spesielle: Nils Nordbø, nittieinåringen som arbeidde i mange år i desse bratte skråningane for å få ut svære blokker der mange vart store statuer i nasjonalheilagdomen vår i Trondheim. No var han attende på gamle trakter. Rett nok med stav der me kleiv oss oppover,men med sitt nærvær og sine kommentarar, fekk me vera med på noko stort og uvanleg. Hjartans takk!

Turen vart avslutta i strålande solskin og varme ved ei hytte som var ibruk under anleggstida. Her fekk me både spørja og takka for ein gjevande dag. Tor W. viste bilete frå Nidarosdomen og oppmoda oss om å studera katedralen ekstra godt neste gong me kom til Trondheim. Dei flotte statuene er litt «samningar». Siste gongen dei tok ut stein var i73 eller 74. Då trong dei meir stein i restaureingsarbeidet på  Nidarosdomen.

Vil du vita meir om steinbrot i Samnanger, finn du årboka på nettet eller du kan kjøpa ei gammal årbok. Berre ta kontakt!

Referent Solvor Aadland

Posted in Uncategorized | Leave a comment