Category Archives: Uncategorized

Julegåve-ide: Den nye årboka er i sal.

Her er historiar som spenner vidt, både i tema og tid. Vi får lesa om ein heltedåd på Tysse på 1950-talet, om ein mislykka jakttur i 1909 og frå Napoleonskrigen før 1814, får vi høyra om ein krigshelt frå bygda … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vårturen 2019: Agatunet og indre Hardanger.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

«Rosemåling i Samnanger og Os» ved Nils Georg Brekke.

Samnanger har ein lang tradisjon for rosemåling, og den spesielle Os-målinga vart utvikla til sitt høgdepunkt av Ola Lien Midtbø (f. 1832) og Annanias Tveit (f. 1847). Annanias Tveit var sonen til Nils Tveiterås (f. 1795) i Samnanger. Nils Tveiterås … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vårtur – 26. mai til Agatunet og Utne museum.

Søndag 26.mai går turen til Sørfjorden i Hardanger. Veteranbuss frå Samnanger til Kvandal, ferje til Utne og vidare til omvising på Agatunet. Så middag og omvising på museet på Utne. Heim att gjennom Herand og Jondal. Avreise frå Hisdal 8.15 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Os-målinga frå Tveiterås – Foredrag til hausten.

Har du ei fin gamal kiste eller eit skåp? Eller kanskje noko heilt anna, som er Os-måla? Vi treng utstillings-objekt. Kan du bidra?  – Kontakt Solvor Aadland eller Tor Wold.  I fjor haust tok historielaget for seg felebyggartradisjonen frå Tveit. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Historielaget på Facebook

Frå 2000 har vi hatt denne heimesida. Vi ønskjer å skapa større medverknad frå medlemane, og trur at eit ineteraktivt medium som Facebook kan bidra. Frå starten av har vi hatt notaholmen som kjenneteikn. Det var Bjarne Hauge som teikna … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Styret konstituerte seg 12/3.

Styremedlemer: Solvor Aadland, leiar e-post Helge Hisdal, nestleiar e-post Audhild Aadland Olsnes, skrivar Solvor Aadland, kasserar – kontonummer: 3530.20.75784 Vidar Trengereid Bjørn Rykkje Varamedlemar: Tor Wold    e-post Kristian Jørgensen Me har mellom anna bestemt å liva opp arbeidsgruppene, som … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vellukka årsmøte

Nytt styre kom på plass, med gode folk i alle funksjonar. Kristian Jørgensen heldt eit spennande foredrag om dei reisande. Det har vore mykje aktivitet i tatermiljøet dei seinare åra. Den harde politikken etter krigen som sikta på å stanse … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsmøte 2019

Den 7. mars kl 19 vert det Årsmøte i historielaget, i Antons kulturhistoriske verkstad. – Vanlege årsmøtesaker. – Pause med drøs og litt å bita i. – Kristian Jørgensen held foredrag: Fantefolket før og nå.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bokslepp 2018 torsdag 8. november kl 19 i Antons kulturhistoriske senter.

Den nye årboka er ferdig, og frå torsdag 8. november er ho i sal. Vi feirar dette med bokslepp. Det vert kåseri ved Tor Wold, som fortel om sjøfart og fiske og litt av kvart. Etterpå blir det kaffi og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment