Author Archives: TorWold

Vårtur – 26. mai til Agatunet og Utne museum.

Søndag 26.mai går turen til Sørfjorden i Hardanger. Veteranbuss frå Samnanger til Kvandal, ferje til Utne og vidare til omvising på Agatunet. Så middag og omvising på museet på Utne. Heim att gjennom Herand og Jondal. Avreise frå Hisdal 8.15 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Os-målinga frå Tveiterås – Foredrag til hausten.

Har du ei fin gamal kiste eller eit skåp? Eller kanskje noko heilt anna, som er Os-måla? Vi treng utstillings-objekt. Kan du bidra?  – Kontakt Solvor Aadland eller Tor Wold.  I fjor haust tok historielaget for seg felebyggartradisjonen frå Tveit. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Historielaget på Facebook

Frå 2000 har vi hatt denne heimesida. Vi ønskjer å skapa større medverknad frå medlemane, og trur at eit ineteraktivt medium som Facebook kan bidra. Frå starten av har vi hatt notaholmen som kjenneteikn. Det var Bjarne Hauge som teikna … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Styret konstituerte seg 12/3.

Styremedlemer: Solvor Aadland, leiar e-post Helge Hisdal, nestleiar e-post Audhild Aadland Olsnes, skrivar Solvor Aadland, kasserar – kontonummer: 3530.20.75784 Vidar Trengereid Bjørn Rykkje Varamedlemar: Tor Wold    e-post Kristian Jørgensen Me har mellom anna bestemt å liva opp arbeidsgruppene, som … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vellukka årsmøte

Nytt styre kom på plass, med gode folk i alle funksjonar. Kristian Jørgensen heldt eit spennande foredrag om dei reisande. Det har vore mykje aktivitet i tatermiljøet dei seinare åra. Den harde politikken etter krigen som sikta på å stanse … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsmøte 2019

Den 7. mars kl 19 vert det Årsmøte i historielaget, i Antons kulturhistoriske verkstad. – Vanlege årsmøtesaker. – Pause med drøs og litt å bita i. – Kristian Jørgensen held foredrag: Fantefolket før og nå.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bokslepp 2018 torsdag 8. november kl 19 i Antons kulturhistoriske senter.

Den nye årboka er ferdig, og frå torsdag 8. november er ho i sal. Vi feirar dette med bokslepp. Det vert kåseri ved Tor Wold, som fortel om sjøfart og fiske og litt av kvart. Etterpå blir det kaffi og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vellukka felekveld i biblioteket 13. september.

Vel 50 frammøtte i biblioteket denne kvelden fekk høyra Sigvald Rørlien frå Ole Bull akademiet fortelja om korleis ein lagar ei fele. Og når fela er ferdig må ho prøvast. Så difor spela han eit par slåttar for oss. Torfinn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Torsdag 13/9 kl 19 på biblioteket: Felemakarane

Tveitafelene er ein av dei tinga som verkeleg set Samnanger på Norgeskartet. Torsdag 13. september held historielaget ope møte i biblioteket på Bjørkheim. Felemakar Sigvald Rørlien frå Ole Bull Akademiet, fortel om felebygging, og Torfinn Kolle fortel om Sævillakarane, som … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hausttur til seters.

2. september -18. I dag gikk turen til Ådlandssetrene, som ligg i Fusa, rett over grensa frå Sævild. 21 turglade medlemar gjekk på fin vei/sti, i lett terreng dei knapt 2 km frå Va der vi sette bilane. Våre gode … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment