Fotosamlinga til Samnanger historielag.

Veit du noke meir om bileta, fortel det til oss.
Du kan få kopi av bileta i A4-format for 150 kr pr stk.
Vil du kjøpa årbøker eller melda deg inn i laget?           e-mail.


Gå attende Directory Index
> 1950
> 1955
> 1962
> 1963
> 1965
> 1966