Styret

Styre og nemnder valde på årsmøtet 01.03.2021

Styremedlemer:

 • Solvor Aadland, leiar e-post
 • Helge Hisdal, nestleiar e-post
 • Audhild Aadland Olsnes, skrivar
 • Inger Midttun

Varamedlemar:

 • Tor Wold    e-post
 • Kristian Jørgensen

Redaksjonsnemnd:

 • Thor Olav Holmefjord
 • Knut Ådne Røen
 • Kirsten Kleivane
 • Tor Wold

Fondsnemnd:

 • Tone Tysseland Holmefjord
 • Bjarne Hauge

Rekneskapsførar.

 • Gisle G. Øye – kontonummer: 3530.20.75784

Valnemnd:

 • Karin Høysæter Steinsland
 • Eva Hellevang