Om historielaget

Samnanger historielag har som føremål å fremja interessa for lokalhistorie og kulturvern.  Laget skal arbeida for å ta vare på det som har historisk verdi for Samnanger.

  • Vi samlar inn og systematiserar stoff om Samnanger si historie. Dette gjer vi gjennom arbeidsgrupper og enkeltpersonar sitt arbeide.  Vi gjer materialet tilgjengeleg på fleire vis:
  • Årboka, som vi har gitt ut sidan år 2000.
  • Turar, møte og utstillingar.
  • Heimesida og facebooksida er viktige kanalar.
  • Vi vil søke å gjera biletsamlinga vår tilgjengeleg digitalt.
  • Vi sel biletmateriale frå fotosamlinga, og film på DVD.