Årsmøte

Årsmøte 2023, møtebok

Årsmøte 2022, møtebok

Årsmøte 2021, møtebok

Årsmøte 2020 – (forseinka pga coronaepidemien) –  møtebok

Årsmøte 2020 – utgjekk grunna Coronapidemien. Styre og utval fortsette forlenga periode.

Årsmøte 2019, møtebok

Årsmøte 2018, møtebok

Årsmøte 2017, møtebok

Årsmøte 2016, møtebok

Årsmøte 2015, møtebok

Årsmøte 2014, møtebok

Årsmøte 2013, møtebok