Stikkord: kraftutbygging

  • Fotoutstillinga på plass hos Anton

    Fotoutstillinga frå kraftutbygginga av Storelva (“Samnangervassdraget”), er no sett opp på Antons kulturhistoriske senter på Frøland. Her kan du i ro og mak sjå dei over 100 bileta frå utbyggingsstarten i 1909 til Svartavassdammen stod ferdig 20 år seinare. Les meir om utstillinga her: “Samnangerkraft i 100 år – vellukka fotoutstilling“

  • Årbok om kraftutbygginga

    I høve 100-årsjubileet for kraftutbygginga i Samnanger, handlar årboka for 2009 om denne utbygginga. Det er ei heil lita bok på over 100 sider, og skildrar sjølvsagt sjølve utbygginga, men fevner lagt vidare enn det. Det vert m.a. fortald om dei store endringane som det vesle bygdesamfunnet på Frøland og Totland gjekk igjennom, om privatskulen…