Årsmøte i Samnanger historielag

Tirsdag 28. februar kl.19.00 var det årsmøte på Antons kulturhistoriske senter på Frøland. Årsmøtereferat er lagt ut under Styrearbeid.

Det nye styret ser slik ut:

  • Helge Hisdal, leiar e-post
  • Vidar Trengereid
  • Audhild Aadland Olsnes, skrivar
  • Solvor Aadland, kasserar – kontonummer: 3530.20.75784
  • Svanhild Eikedal Lauvås

Varamedlemar:

  • Tor Wold    e-post
  • Vidar Tveiterås

 


Publisert

av

Merkelappar: