Category Archives: Uncategorized

Årsmøte i historielaget 1. mars.

Fullt referat. Utdrag frå refefratet: Val til styret: Helge Hisdal attval for 2 år. Audhild Aadland Olsnes attval for to år. Leiar: Attval av Helge Hisdal for eitt år. Varamedlemmer: Attval av Tor Wold (1.vara ) Kristian Jørgensen ( 2. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Histrorielaget held årsmøte torsdag 1. mars kl 19.00 i Antons kultuhistoriske veksted.

I tillegg til vanlege årsmøtesaker, vert det kaffi og litt å bita i. Etterpå vil Vidar Trengereid fortelja eigne og andres historier om bus og anleggsarbeid. Vi ser også på bilder frå Gjerde. Når vart Gjerds-tunnellen bygd, kven var det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skuleprotokollen for Sandvik og Rolvsvåg krins.

Då skulehuset i Sandvik vart pussa opp, fann Leon Fauske den gamle skuleprotkollen frå 1890. Historielaget har fått kopiera han før han vert sendt til Statsarkivet i Bergen. Her kan du lasta ned protokollen som pdf, og du kan se … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årboka 2017 er no i sal.

  I denne utgåva av årboka startar me ein serie me har kalla «Livet langs fjorden». Tor Wold innleier serien med ein artikkel med dette namnet og følgjer opp med artikkelen «Frå Steintveit til Lofoten etter klippfisk» der me får … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Haustmøte hos Anton på Frøland torsdag 19. okt kl 19.

Arne Høyland koserar om Likt og ulikt i Samnangerkulturen og Nordhordlandskulturen. Vel møtt!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsmøte i Samnanger historielag

Tirsdag 28. februar kl.19.00 var det årsmøte på Antons kulturhistoriske senter på Frøland. Årsmøtereferat er lagt ut under Styrearbeid. Det nye styret ser slik ut: Helge Hisdal, leiar e-post Vidar Trengereid Audhild Aadland Olsnes, skrivar Solvor Aadland, kasserar – kontonummer: … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Feil i årboka?

Me har fått i retur, og bytta ei årbok. Der har trykkeriet stokka sidene og gløymt nokre. Me fann følgjande feil/manglar. 2 stk side 19 og 20 41 og 42 manglar 2 stk side 43 og 44 65 og 66 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fangeleiren på Espeland. Søndagstur med historielaget 13. november.

Søndag 13.11 var vi 30 personer i forskjellige aldre, fra Samnanger som var med Historielaget på tur til Espeland fangeleir. Denne gangen kjørte vi selv, ikke i buss, som Historielaget ofte bruker, når de arrangerer turer. Vi møtte opp i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årboka 2016: Bokslepp hos Anton onsdag 30/11 kl 19.

Onsdag 30/11 kl 19.00 lagar historielaget til bokslepp i Antons kulturhistoriske verksted. Svein O. Aadland kjem og held kåseri. Sal av kaffi og litt å bita i.  Vel møtt!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jomfru Maria kom frå Samnanger.

Ja, slik skreiv Tor Wold i den første historiske årboka for Samnanger historielag. Ho vart utgjeven i år 2000. Wold kom ikkje med noka ny teologisk utgreiing,men viste til den flotte statua av Jomfru Maria i vestfronten av Nidarosdomen. Denne … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment